Zmieniłeś zdanie i chcesz oddać zakupy do sklepu? Jako konsument, masz prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Będziemy wdzięczni, jeśli zwrócisz go w oryginalnym opakowaniu producenta.

 

JAK DOKONAĆ ZWROTU ZAKUPÓW?

 

1. Jeśli zdecydowałeś się na zwrot, wypełnij ten formularz

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AMT
15-166 Białystok
ul. Melchiora Wańkowicza 31
sklep@amt1.pl


Ja ................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
.........................................................., numer oferty......................................
Data zawarcia umowy to....................................., data odbioru ......................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

2. W informacji zwrotnej wysłanej na podany w zgłoszeniu adres mailowy otrzymasz informacje na jaki adres należy wysłać zwracany produkt.

3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki mamy zwrócić zapłatę.

4. Zwrot zakupów odbywa się na koszt Klienta.

5. W ciągu dwóch dni roboczych dokonamy sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione wymagania, wystawimy i wyślemy na Twój adres mailowy elektroniczną fakturę korygującą. Po jej akceptacji, w ciągu 7 dni roboczych, dokonamy zwrotu zapłaty na wskazane konto.

 

WARUNKI ZWROTU ZAKUPÓW

Zasady zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w okresie 14 dni od dostarczenia. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. oraz produkty szybko psujące np. artykuły spożywcze.